Varstvo podatkov


Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last podjetja Studia PEŠEC d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delo ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Studio PEŠEC d.o.o. si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu.